Interscience – Microbiology

Interscience – Microbiology

Manuel eller automatisk bakterie -tælling, -udstrygning, -fortynding, prøveforberedelse og inkubation